Јордан Даниловски – ЈОРДАН

Моето име
E река што тече
Низ ископините
Опека
Впишано проклетство
Баб Илу
Од едната страна
Сенката на убиениот
Од другата
Тој што убива
Како Денот и Ноќта
E моето тело
Брана што мора да попушти
Пред моќта на Името
Во Потоп
Сто и педесет дена

mk_MKMK