Ко Ун – Ехо

Кон планините на самрак:
Што сте вие?
Што сте вие сте вие…

Препев: Горјан Костовски

mk_MKMK