Лаура Ачербони – НА УЧИЛИШТЕ

На училиште
девојчињата
се стројат
според висината
на лактите.
Такво е новото правило.
Мајките
на излезот
ги полнат со камења
торбичките за пазарење
и ги кријат
сметките помеѓу усните.
Сите си имаат број
кој го одредува раѓањето,
кој разликува „соодветно раѓање“
и она „на соодветно растојание“.
Дома
девојчињата голтаат вода
и сонуваат
силни лакти
за премостување
како во војна.
Кој ќе преживее
ќе ужина,
другите со трчање до тоалет
да размислуваат
на поразот.
 
 
Превод: Живко Грозданоски

mk_MKMK