Лулзим Хазири

Лулзим Хазири (Lulëzim Haziri) роден 1962 година, Гостивар. Поезија: “Песната се раѓа во самотија“ (Kënga lind në vetmi), Рилиндја, 1989; “Кога вратите се отвараат со звона“ (Kur dyert hapen me zile), Ватра, 1995; “Излез од Сафари“ (Dalja nga Safari), Брези 9, 2005; “Самотија обесена како број на порта“ (Vetmi e varur si numër në portë), Логос-А, 2015; Testament prej mëndafshi (Тестамент од свила), 2019.
Eсеи и колумни: “Албански рокенрол!“ (Rokenrolli shqiptar!), Шкупи, 2000; “Црно и бело“ (Bardhë e zi), Носити Ш, 2010.
Преведени книги: Кога љубовта се троши како креда (превод на песни на македонски јазик), ГОТЕН, 2017.
Песните му се преведени на англиски, фински, француски, румунски, хрватски и македонски јазик.
Има објавено и неколку раскази. Активен во полето на заштита на човековите права.

Песна: НА БАРИКАДИТЕ

mk_MKMK