Мак Диздар – Модра река

Не се знае кај е таа
малку знајме но е знајно
зад гората и зад долот
зад седумте зад осумте
и подалеч и полошо
преку горки преку морни
преку глогој преку трње
преку жеги преку стеги
низ претчувство и низ сомнеж
и зад девет и зад десет
и подлабно и посилно
преку молкот преку мракот
кај што петли и не пеат
кај не стига глас на рогот
и поклето и полудо
зад паметта и зад бога
има една модра река
широка е длабока е
за далноста и не сонуј
мрак и темност непреболни
има една модра река
има една модра река
ќе мораме преку река

mk_MKMK