Марија Клара Шарупи Јуа – СЕСТРА МЕСЕЧИНА – КАИР НАНТУ

(Одломка)
Се одмора ловецот,
знае дека во волшебната ноќ на Нанту,
буквите си заземаат облик и тело;
поетите се тие кои се претворија во зборови

Превод од шпански јазик Марија Петровска

mk_MKMK