Марија Риџонова Ференчухова – НЕЗГОДИ ВО ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА ВРЕМЕТО

Режими на перцепција: меѓу каналите.
Денови без збор, години, времиња.
Векови на цртање со јаглен, изгорена сиена на карпата.
Немирни гребнатинки. Силуети на несмасни фигури.
Сплет на линии (животни во движење).
Илјадогодишни зборови: обвиткување на зборовите околу телата,
бичување на телата, сулуети на немасни реченици.
Зад нив простор.
Затишје… и напад на бучни слики. Да се руши. Да се поврзе.
Да се преправаме дека разбираме.
Рака за радост: да се црта.
Рака.
Рака: да се преживее, да се убие.
Уста за глас (да се игра, да се лаже). Да се отвора. За друг.
Еднаков кон еднаквиот (Пикасо во пештерата). И мостови!
За себеси. За друг.


Превод од словачки: Славица Гаџова Свидерска

mk_MKMK