Марија Зајзенбахер – МИСЛИТЕ

се гласови околу полноќ
свиреж од вратата
која закрцкува од масата
што се превртува
удари врз увото
преку работ
како здив

Превод од германски јазик Ксенија Чочкова

mk_MKMK