Марија Зајзенбахер – ЗА ОДЕЊЕТО

и покрај сите разбегани
сили јас одам
на дното
кога ледот го турка каменот
ме затвора со
конци уште на почетокот
како сѐ уште да
е пролет
подготвена за сите

Превод од германски јазик Ксенија Чочкова

mk_MKMK