Марјан Чакаревиќ

Марјан Чакаревиќ (1978) започнал да објавува поезија, осврти, есеи и преводи уште од вториот дел на деведесеттите во водечки српски и регионални печатени и веб интернет-списанија.
Има објавено пет збирки поезија: „Параград“ (1999), „Систем“ (2011), „Јазик“ (2014), „Седум зборови на градот“ (2014) и „Ткива“ (2016), како и збирката кратки раскази „Историја за телото“ (2021).
Неговите песни се застапени во антологии на современата српска поезија, додека, пак, тој уредувал тематски изданија на списанието „Градац“ посветени на дендизмотам (2013) и алкохолизмотам (2021).
Тој е уредник на списанието за книжевност и уметност „Поља“.

Песна: НОЖ

mk_MKMK