Мортен Лангеланд – *

Одвреме навреме доаѓа предлог за истребување на бавијаните како чекор кон истребување на некои болести.
Дури и самата смрт е историски оградена на земјата, животот дојде прв, сето она што е зелено и невидливо, ќе исчезне, и земјината топка ќе продолжи, без живот таа повторно ќе биде тука, животот е мал.

Превод од норвешки јазик Јасминка Марковска

mk_MKMK