Нужум Ал Ганем – БЛАЗЕ НИВ

На здравје
За тие кои повредуваат
А тврдат невиност
Кога твоите очи гледаат во нивните.
На здравје
И нека им се поклони дождот
 
Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK