Нужум Ал Ганем – ПРЕМИН

Нека ја снема тагата
 
Барем денес
Барем засега.
 
 
*   *   *
 
Самотијата лази како
змија по ѕидовите
Се крие од светлината низ прозорецот
Спремна
Да го откорне спокојот на ноќта.
 
 
Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK