Роман Кисjов – ИТАКА

…Сигурно веќе си сфатил
што тоа Итака значи.


И јас сум Одисеј,
но незнаен.
За мене никој ништо не слушнал
и никој не дозна за мојата остроумност…

Затоа што Итака никогаш не ја напуштив.

Ниеднаш во животот мој не сретнав
Киклопи, Лајстригонци и Сирени.
Тројанскиот коњ не го изградив
и со подвизи не се прославив…

Затоа што Итака никогаш не ја напуштив.

За јакоста на мојот лак и храброста моја
никој не дозна.
Дури и љубовта на Пенелопе
кон мене одамна е изладена…

Затоа што Итака никогаш не ја напуштив.

13.09.1989

mk_MKMK