Руна Светликова – ОВАА ТАПАЦИРАНА БЕЛА СОБА

Јас сум
Во соба што сама си ја изградив
Четири прави ѕидови
Еден таван
Еден под
И ден за ден, се будам чувствувајќи
Ден за ден, се будам чувствувајќи, чувствувајќи
Потенцијално привлечна
Постојано човечна
Обесена и отворена
Регина Спектор „Отворена“
 
Превод: Зоран Радически

mk_MKMK