Саинажргал Начин – ДОЖД

Откривам дека почетокот е поинтересен од крајот.
Осетливи и кршливи, темни капки на дожд
Слушајќи го тесниот пресек меѓу задоволството и огорченоста
Се истураат долго време од небото.
Стрелката на часовникот што пулсира лесно
Во долгото вртење покажува кратко мерење
Како кружен ритам го впива просторот
Кристалните капки приземјуваат во најсветли светлосни нијанси
Ако застанам да го слушнам звукот како се крши во секој миг,
Ја жалам сопствената желба да бидам вечно мокар до гола кожа

mk_MKMK