Сет Мајклсон – Осакатена свест

Чуму зуењето
без пчелата?

Чуму свеста
без телото?

И сакативе зборови,
како ли да бидат

светлина испуштена
од ѕвезда?

Знае ли златната рипка
дека е влажна?

Знае ли сакатиот
дека е инвалид?

Куцам ли по улиците
или, пак, тие

постојат
несинхронизирани?

mk_MKMK