Шаип Емерлаху – КАДЕ ТРГНАВМE

ноќната опашка
остана како гнездо на глувците

листот на утрото
се отвори предвреме

каде сега?!

mk_MKMK