Шудип Сен – КОПНЕЖ

Најпоследната капка дожд
ѝ застанала врз работ
 
на папокот –
последното зрно пот
 
ѝ надвиснало на пердувот
на клепките –
 
последната влажност
на мојот бакнеж врз нејзината кожа –
 
сиве овие бараат уште,
уште, уште –
 
уште повлажно, уште повлажно –
чезнеат за уште дожд,
 
оган, желба, влага –
и свежо студенило од
 
кристална вода, жед,
плунка, копнеж, дожд.
 
Превод: Ана Топенчарова

mk_MKMK