Шудип Сен – ПОТРЕБА

Летна
мртва горештина –
влажност
што ги мори облаците
да пролеат дожд –
апсолутна
мирнотија –
секое ливче
врамнотежено,
колебливо,
желно,
трепетливо,
болно за да почувствува
 
 
Превод: Ана Топенчарова

mk_MKMK