Стефан Корвин – ОВДЕ, КАКО И НАСЕКАДЕ, СЕКОЈ СЕ ДЕФИНИРА СПОРЕД РАБОТАТА, ШКОЛУВАЊЕТО,ЖЕДТА ЗА ЉУБОВ

Овде, како и насекаде, секој се дефинира според работата, школувањето, жедта за љубов. Луѓето зборувајќи се растегнуваат, си прават место едни на други, извираат прашањата, умни, остри: „а, што ќе правам јас со стравот?”*
 
Да, нека прошепотиме : „што ако Земјата стоеше наглавечки, ќе љубевме ли навреме?”.
И така исчезнуваме под покривката од нашите раздробени мисли

mk_MKMK