Стефан Корвин – Заминувањето стана начин да не се грижи човек.

Заминувањето стана начин да не се грижи човек. Ти пишувам од тегла. Од внатре, една риба и една неонка си ја разменуваат празнината. Раствореното зеленило како филтер на оштетената светлина, беспрекорна љубов во распаѓање.
***
Превод: Надица Николоска

mk_MKMK