Тадеуш Ружевич – Кој е поет

кој е поет
поет е тој кој пишува песни
и тој кој песни не пишува
поет е тој кој прангите ги фрла
и тој кој пранги си става
поет е тој кој верува
и тој кој не може да верува
поет е тој кој лажел
и тој кого го лажеле
тој кој паднал
и тој кој се дигнува
поет е тој кој заминува
и тој кој да замине не може

KTO JEST POETĄ 
poetą jest ten który pisze wiersze
i ten który wierszy nie pisze
pcetą jest ten który zrzuca więzy
i ten który więzy sobie nakłada
poetą jest ten który wierzy
i ten który uwierzyć nie może
poetą jest ten który kłamał
i ten ktorego okłamano
ten który upadł
i ten który się podnosi
poetą jest ten który odchodzi
i ten który odejść nie może

mk_MKMK