Танос Гогос – Дакар I

I
Во пристаништето на Дакар
далеку од стариот град Барилоче
едно цвеќе, десет
заедно
разложуваат
некаков брод

и
можеби
долината ќе ги спростри боите
но
Едно сум сигурен
Ноќе морнарите
Ги фрлаат жените в море
Чиниш за мислите да си ги избистрат
Секоја педа вода со крв да ја збогатат.

mk_MKMK