Тијаго Понсе де Мораиш – ЈАС СЛУШАМ GLORY BOX

ја слушам glory box и мислам
на твојата пандора[1]
на твојата уста скоро непотребно
што шепоти
на твоите усни скоро вечно
 
на твоите тапани
внатре в други тапани
небаре чинки
 
и на твојата кожа која трепери
и се тресе
и на жиците со кои свириш
меѓу твоите бутови
 
и со дланките благо ги оддалечуваш
усните носталгиите тајните
коишто ти течат по врвот на прстите


Превод: Наташа Сарџоска
[1] Вид жичан инструмент. Заб.на прев.

mk_MKMK