Тицијано Фратус – 11 АВТОПОРТРЕТ НА ПЕЈЗАЖ СО ЦРНИЦА

Зедов
да дишам
во шупливото
стебло на црницата, го прејдов
тремот на доцната доба за да го населам
континентот втиснат меѓу хартијата и
кората, и одново да го разтемелам
пејзажот со очи на дете,
трепетниот оган на еден
збрчкан мон
ах зе
н

Превод од италијански јазик Наташа Сарџоска

mk_MKMK