Тицијано Фратус – УЧИЛИШТЕТО НА ТИШИНАТА

Можеше
да не каже ниту збор
през денот.
Не знаеше читање ниту пишување
ја преобразуваше тишината на снегот што вее,
на бестиите што се ништат в сонот.
Потоците кристализираат и сокриваат,
горите се слекуваат и замолчуваат.
За да се твори тишина со устата
мора да му се дозволи на ништавилото
да најде дувло
во длабокото.

mk_MKMK