Тим

Управен одбор и Дирекција

AllУправен одборДирекцијаСлужбено лице за посредување со информации од јавен карактерЛице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Елизабета Шелева

Претседател

Владимир Мартиновски

Член

Гузимтар Рушани

Член

Димитрие Дурацовски

Член

Џеладин Пошка

Член

Тодорче Тасевски

Директор

Џеладин Пошка

Програмски Раководител

Раководител на одделението за сценско-техничка реализација

Маринела Јоноска

Советник Технички Секретар

Виолета Дишлиовска

Советник за административни, општи и правни работи

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер и Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување struga@svp.org.mk 046786270

Бесарт Колоња

Друг Стручен Соработник во културата

Цветанка Маркоска

Советник Главен Сметководител
Коле Грчески

Коле Грчески

Хаусмајстор
Раде Шајноски

Раде Шајноски

Хаусмајстор
mk_MKMK