Усман Сар (Сарус) – Јас сум млад, значи, пристигнувам


Јас сум млад,
значи, пристигнувам,
и доаѓам                                               кога кон првата ѕвезда
поетот ја фиксира                                   и ја запира таа слика
на својот чун што носи                                    минлива среќа
и самиот им вели на сите
дека само еден ќе биде веслач.
 
Доаѓам кај вас                                               како Предвесник
во зорите на злото                              и ретките добродетели,
доаѓам кај вас
во зората на огновите                       и сеништата на радоста,
сиот растреперен од                                      ретките зборови
 
и ќе се вратам сам да ви кажам,                    вам, на младите
од сите континенти,                                      дека и вие треба
да веслате кон Мирот,           како овие стихови  што ползат
кон тој предвесник на иднината,
кој инаку, во спротивно,                 може да умре заради тоа.

mk_MKMK