Виолета Танчева-Златева – ГОРЕ – ДОЛУ

Јас те влечам кон светлината
Ти ме тегнеш кон мракот

Процеп меѓу нас
Празнина полна со сенки и привиди

И две светлини што трепкаат
и ја држат бездната да не пропадне

да нѐ столчи

mk_MKMK