Вистан Хју Одн – Молба

Татко, ти кој не си човеков непријател, простувајќи се
Осем молбата од изопаченост проникната, биди дарежлив:
Прати ни сила и светлост, божји допир
Што го лечи неподносливиот нервен јадеж,
Уморот на отуѓеноста, гушоболката на лажовите
И грлењето со срасната чедност.
Забрани го строго извежбаниот одговор
И постапно поправи ја положбата на страшливецот
Навреме со зраци покриј ги оние ништожните,
Да, осрамотените, тие се превртуваат иако несреќата беше голема;
Разгласи го секој оној кој ги лечи оние во градот што живеат
Или во селските куќи на крајот од патиштата;
Опустоши ја куќата на мртвите; погледај озарено
Новите стилови на архитектурата, менувањето на уверувањето.

mk_MKMK