Најпоследната капка дожд

ѝ застанала врз работ

 

на папокот –

последното зрно пот

 

ѝ надвиснало на пердувот

на клепките –

 

последната влажност

на мојот бакнеж врз нејзината кожа –

 

сиве овие бараат уште,

уште, уште –

 

уште повлажно, уште повлажно –

чезнеат за уште дожд,

 

оган, желба, влага –

и свежо студенило од

 

кристална вода, жед,

плунка, копнеж, дожд.

 

Превод: Ана Топенчарова