Прашувам дали го испратиле тој проклет труп,

или не. Ми пишуваат дека испратиле,

закаснувањето можело да биде предизвикано од времето

и да им напишам следната среда

дали сакам рекламација, дали друг труп во замена.

Самата не знам, имам време до среда

да размислам. Црвот го издал црвчето

и сега се витка, и во сон, и секаде.

 

А пак во светлото од прозорците на училишната библиотека

тоа изгледа како да моето дете се сторило камен

и ми вели: не плачи, жено, кога и јас не плачам.

Ама, затворете веќе, тука нема ништо за гледање.

 

Превод: Ѕвонко Димоски