сплеткани се грижите
прикриени во утринските брчки
се прикачуваме на нашите
стуткани љубови. Растурени
кревети. Ја китираме
пукнатината во срцата.
Кутикула на
кутикула: издржувам
Превод: Зоран Радически