Се викам сало
живеам во сало
работам со сало
сакам сало
сум сало
ќе бидам сало
морам да бидам сало
гледам сало
слушам сало
обично сум сало
работам со сало
носам сало
играм сало
се нишам со сало
тркалам сало
вртам сало
печам сало
добивам сало
работам со сало
гонам сало
кашлам сало
гмечам сало
кивам сало
штипнувам сало
превртувам сало
бришам сало
собирам сало
верувам во сало
работам со сало
нишам сало
поседувам сало
работам со сало
сум сало
работам како сало
работам во сало
можеш да се јавиш
салосало сало сало
и мојот мобилен
салосало сало сало салосало
прашај за Сало
Превод: Ивица Челиковиќ