Струшки вечери на поезијата

Меѓународен Поетски Фестивал

РИТАМОТ НА СТИХОТ, РИТАМ НА ЖИВОТОТ

Струшки вечери на поезијата

Струшки вечери на поезијата е меѓународен поетски фестивал што се одржува секоја година во Струга, Република Северна Македонија.

За Струшките Вечери

За Фестивалот

Фестивалот започна во 1961 година во Струга. До 1966 година, настанот се претвори во меѓународен културен фестивал. Основана е меѓународната награда „Златен венец“.

(1) Дејноста на НУМ „Струшки вечери на поезијата“ Струга е од областа на изведувачката уметност (шифра 90.01).

            (2) Дејноста од ставот (1) на овој член е од национален интерес.

            (3) Во рамки на основната дејност од ставот (1) на овој член, НУМ „Струшки вечери на поезијата“ Струга ги врши следните функции­:

  1. Организирање и јавно презентирање на домашни и странски автори и дела за зајакнување на меѓународните врски во областа на литературата и културата;
  2. Организирање на изведби и настапи од областа на културата во Републиката и во странство и за афирмација на поети од Република Северна Македонија во светот и на светски поети во Република Северна Македонија;

Oрганизирање на манифестации од областа на културата на веќе објавени домашни и странски дела и поетски изведби од областа на културата

Златен венец

Златен венец (Златен венец), главната меѓународна награда доделена на светски познат жив поет за животно дело во областа на поезијата. Името на примателот се објавува обично неколку месеци однапред. Награда на браќата Миладиновци за најдобра книга објавена помеѓу два фестивали. Мостови на Струга, за дебитантска книга (заедно со УНЕСКО).

Активности

Покрај фестивалски настани и активности, во изминатите 55 години Струшките вечери на поезијата развија обемна издавачка дејност. Струшките вечери на поезијата секоја година објавуваат репрезентативна книга поезија од добитникот на наградата Златен венец на оригинален јазик и преведена на македонски.

Новости

„Непосреден повод за организирање на Струшките вечери на поезијата, за продолжување на вековната културна традиција на овој град, беше литературното читање на група истакнати македонски писатели на свечениот дел од јубилејот, одржан во Струга на 15 јули 1961 година, по повод излегувањето на „Зборникот на браќата Миладиновци“. Се дојде до идеја дека постојат сите услови да се организира една традиционална манифестација со фестивалски карактер, која ќе се одржува во овој град, како смотра на поетските остварувања во Република Македонија во текот на една годината.“

Јован Стрезовски, паранешен директор на фестивалот и негов хроничар.

mk_MKMK