Нектар среќава Нектар

присилен
во

пеење

*

Јаболко
допира

Нектар

тоа што Цвеќето видело

одекнува

Превод: Горјан Костовски