Контакт

П.О. Боx 109

Ул. Браќа Миладиновци 5

6330 Струга

Р. Северна Македонија


Национална установа – Манифестација „СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА“ Струга


Контакт

Е-маил:

struga@svp.org.mk

Телефон:

+389 46 786 270